Afwesighede

Ons voel baie sterk daaroor dat leerlinge elke dag skool toe moet kom. Weekliks kondig ons die klasse aan wat 100% skoolbywoning kon handhaaf.  Aan die einde van elke kwartaal word die top 5 klasse bekend gemaak. Die klas met die hoogste skoolbywoningsyfer wen die gesogte wisseltrofee. Leerlinge wat weens wettige redes afwesig is, moet op die dag van hulle terugkeer een van die volgende dokumente indien:

  • Afwesig vir meer as 3 dae:          'n mediese sertifikaat
  • Afwesig vir minder as 3 dae:       'n brief van die ouers

Slegs 'n doktersertifikaat is aanvaarbaar vir 'n leerling wat tydens eksamen en/of toetse  afwesig is.