Algemene kennis

Die Algemene Kennis-aktiwiteit is vir alle gr 5 tot 7 leerlinge met ‘n lewendige belangstelling in die wêreld rondom hulle. Die jaar-lange aktiwiteit het sedert die eerste byeenkoms op 23 Januarie 2012 nog net van krag tot krag gegaan.

Ons hou ook  interne Flinkdink geleenthede, neem deel aan plaaslike skole kompetisies en neem deel aan die Super 12. Ons moedig ook alle vorme van algemene kennis olimpiades aan en is altyd ywerige deelnemers. 

Almal is atyd welkom by  die Algmene Kennis – kom word deel van die span!