Die Beheerliggaam

Die Beheerliggaam van Laerskool Vastrap word deur die ouergemeenskap van ons skool verkies. 

Die uitsluitlike doel is om die belange van die skool te bevorder en om elke ouer en kind in Vastrap te verteenwoordig.

Vastrap se Beheerliggaam:

Hylton Ackerman, Marietjie Malan, Susan Saaiman, Dave Jacobs, Pieter Van Der Walt, Marius De Bruyn, Gerhard Pieterse
Jaco Volschenk, Johan Van Der Westhuizen, Ruurd van der Wal, Bernard Roodt, Yolande' Naude', Lucia De Beer
Zybrand Lombaard en Johan Elof