Huiswerk

Leerlinge kry elke dag huiswerk,  behalwe naweke.

Huiswerk, wat daagliks gegee word,  het by uitstek ten doel om aan leerders die geleentheid te bied om reeds bemeesterde werk, wat verband hou met akademiese vaardighede, selfstandig te oefen. Die doel van huiswerk is verder om aangeleerde vaardighede in te skerp en om 'n gedissiplineerde akademiese verantwoordelikheid by die kind te kweek.

Huiswerk word gesien as die uitvoering van 'n opdrag of versoek van ’n onderwyser  in die gewone skoolure deur die leerling self, of onder leiding van die ouers of ander volwassenes.  Dit kan take, projekte of leerwerk insluit