Heronderrig / Hulpverlening

In alle grade vorm hulpverlening en heronderrig ‘n intergrale deel van ons onderrig – dit is ‘n deurlopende proses wat almal raak wat nie die werk bemeester nie.  Heronderrig vind plaas tydens skoolure en/of ná skool ure.  Leerlinge wat sukkel om ‘n spesifieke onderrigkomponent te bemeester, moet hierdie sessies bywoon.