Klasindelings

Al die klasse vanaf graad R tot 7 word heterogeen ingedeel, d.w.s. kinders met verskillende akademiese vermoëns word in een klas gegroepeer.

Ons glo dat so 'n indeling die mees lewensgetroue indeling is. Die vraag wat dikwels gevra word, is of sterker leerlinge nie hierdeur gerem word nie.

Ons spreek dit aan  deur ons onderwysers só te individualiseer dat sterker leerlinge meer en ingewikkelder werk doen as ander. 

Elkeen word dus die kans gegun om volgens haar of sy unieke vermoëns te ontwikkel.