Kommunikeerder

Die Vastrap Kommunikeerder bied aan Vastrap ouers toegang tot alles wat by ons skool gebeur – nuus, prestasies, die kalender, verjaarsdae, foto’s, toets- of eksamen-roosters, die afbakening van leerwerk,  huiswerk, belangrike dokumente van die skool,  waarskuwingsboodskappe wat onmiddelik op u skerm verskyn ens. Boonop kan oupa en oupa, of peetma en peetpa – enige een  wat direk gemoeid is met u kinders - ook toegang daartoe verkry.

U kan die Vastrap kommunikeerder ook maklik verpersoonlik om net by u en u kind(ers) se behoeftes te pas.

 

Indien u toegang tot internet het met ‘n e-posadres, sal die skakel na u gestuur word sodra u inskrywing goedgekeur is. U sal dan registreer - u kind se naam sal as registrasie-vereiste gebruik word. Dit dien dan ook sommer as veiligheidsmeganisme. Vastrap streef daarna om minder papier vir kommunikasie doeleindes te gebruik – gebruik dus asseblief die Kommunikeerder