Landsdiens

Landsdiens is ’n omgewingsgerigte jeugbeweging.  Dit streef  daarna  om die jeug vaardig te maak in die hantering en bewaring van die omgewing in sy totaliteit. Om dié doel te bereik word van opvoedkundige omgewingsgerigte aktiwiteite en tegnieke gebruik gemaak.