Love Bucket

Vastrappers sorg vir mekaar, het dankbare harte en gee opreg om.  Om dit prakties te illustreer, het ons die “Love Bucket-Projek” inisieer.  Tans is dit beslis een van ons suksesverhale!

Die Vastrap “Love Bucket-projek” voed ongeveer 52 Vastrap-huisgesinne.  Ons lewer 2 keer per kwartaal voedselpakkette by elke gesin af.

Hoe werk “Love Bucket?

 • Elke klas kry ‘n emmer met die “Love Bucket” embleem daarop.
 • Elke Vrydag bring Vastrap leerlinge produkte vir ons projek skooltoe.
 • Die produkte wissel van kos tot basiese toiletware.  Elkeen gee wat hy of sy kan – sommer produkte wat reeds op jou spensrak staan.
 • Die projek is volkome vrywillig – niemand word gedwing om deel te neem nie.
 • Elke Vrydag om 12:30 word die emmer leeggemaak deur komitee-lede en vrywilligers.
 • Voorraad word dan sorteer, verpak en gestoor.
 • Net voor die skoolvakansie word die pakette dan deeglik verpak en aan behoeftige gesinne versprei.
 • Gesinne word geïdentifiseer na aanleiding van spesifieke en deeglik oorweegde kriteria.  Die inligting is uiteraard hoogs konfidensieel.
 • Geen gesin sal in die verleentheid geplaas word nie – ons benader die saak met groot sensitiwiteit en peïteit.
 • Hierdie projek is deur Vastrap vir Vastrap – om ons dankbaarheid vir al ons voorregte te betuig.
 • Gesinne word ook vooraf gekontak om hulle deelname aan die projek te bevestig.  Die proses is deurlopend en, afhangende van hulle omstandigdhede, kan gesinne bygevoeg word of slegs op ‘n kort termyn gehelp word.
 • Die “Love-Bucket-Projek” was so suksesvol,  dat ons intussen ‘n trust gestig het (Die Vastrap liefdadigheidstrust) om na die belange van die projek om te sien.

"God is in beheer en ons glo Hy sal voorsien en ons paaie gelykmaak!  Vir mense is dit onmoontlik, maar vir God is alles moontlik”.  Matt 19:26

Mag “Love Bucket” die kanaal word waarmee Vastrappers hulle “omgee” prakties kan uitleef!