Massasport

Met die groter wordende skool en kwynende getal skole wat kompiterend wil of kan deelneem, het dit noodsaaklik geword om nuut en anders te dink oor buite-kurrikulêre deelname.

Massa deelname is aan die orde van die dag op sportgebied.  Omdat almal aangemoedig word om deel te neem, word latent talent ontdek -  wat ‘n waardevolle bydrae tot die skool se prestasies lewer.

Die volgende aktiwiteite word op klas-basis hanteer:

  • Atletiek                                        
  • Rugby
  • Netbal
  • Swem
  • Landloop