Ondersteuningsdienste

Laerskool Vastrap poog om  'n eenstop-diens te lewer wat in al u behoeftes sal voorsien. Verskeie dienste is by die skool beskikbaar.

Remidiëring - Die skool se Intervensiespan beveel spesifieke kinders aan vir remediërende onderrig. Dit word ná skool behartig deur spesiaal opgeleide onderwysers – is verpligtend.

Spraakterapeut - Hierdie terapeut lewer ‘n diens aan ons skool se kinders waar nodig.

Berader - ‘n Ervare en opgeleide berader is beskikbaar indien van ons kinders of selfs ouers van die dienste gebruik wil maak.

Visuele terapie - Dit vind ook op die terrein plaas – alle graad 1 kinders se oë word deur die loop van die jaar getoets. Ernstige gevalle word deur die visuele terrapeut aangespreek.

Arbeidsterapie - Kinders wat die dienste benodig word deur ‘n goed-opgeleide arbeidsterapeut bygestaan todat herstel sigbaar is..

Kinderkinetikus - Die skool beskik oor twee opgeleide kinderkinetici, wat hoofsaaklik van graad R tot 3 betrokke is. Remediëring word gedoen indien probleme geïdentifiseer word.

Heronderrig - Hierdie aktiwiteit word deur die voog onderwyser gr R-3 hanteer en Afrikaans-, Engels- en Wiskunde onderwysers in gr 4-7. Leerlinge wat nie die werk kan bemeester nie, word skriftelik uitgenooi, dit is ook ‘n verpligte afspraak. Die einde van die jaar se prestasies word as die basis vir die nuwe jaar gebruik. Heronderrig kan so vroeg as Februarie reeds begin.

Werk wat nie bemeester kan word nie, word weer verduidelik. Indien groot groepe geraak word, kan daar op Saterdae hieraan aandag gegee word.

Intervensie span - Hierdie span onderwysers staan onder die leiding van die Fase se Adjunkhoof en die Vise-Hoof Spesialedienste. Dit  is sy/haar taak om seker te maak dat alle kinders maksimaal presteer. Gereelde gesprekke oor individuele vordering word gehou en aanbevelings word gedoen. Hierdie span bestaan uit ervare en bekwame bestuurslede, remediërende onderwysers en indien nodig, ook terapeute. Ouers word ook betrek indien die probleem nie vinnig genoeg opgelos word nie