Ons Vasvatters

Ons glo dat leiers optimaal ontwikkel moet word.  Ons leierskapontwikkelingstelsel, anders as ‘n prefek-stelsel,  gee  aan almal gelyke geleenthede. Kinders kry ‘n regverdige kans om te wys wat in hom of haar steek, en nuwe leiers word elke termyn verkies.   Sodoende kweek ons gelukkige en gebalanseerde Vastrappers.