Pakkette

Vastrap lewer jaarliks die geleentheid aan Vastrap-ouers om  hul kind(ers) se skryfbehoeftepakkette vir die volgende jaar deur die skool aan te koop. Mededingende pryse word verkry en slegs kwaliteit produkte word aangekoop.  Die spesifieke behoeftes van elke graad se onderwysers word in ag geneem om te bepaal wat in die pakkette ingesluit word. 

Die wins wat die skool maak uit hierdie projek word direk aangewend vir fasiliteite en behoeftes van Vastrap-ouers en -kinders.    Deur die skryfbehoeftepakkette deur Vastrap aan te koop, spaar ouers dus nie net hul eie geld en tyd nie, maar dra hulle ook direk by tot ’n projek wat tot voordeel van elke Vastrap-leerling is.