Sekuriteit

Die veiligheid van elke kind is vir ons uiters belangrik. Die volgende reëlings is in werking:

  • Alle skoolhekke word om 06:30 oopgesluit en weer vanaf 07:15 tot 13:10 gesluit. Slegs die hoofingang te Uniestraat 65, is in skooltyd beskikbaar vir besoekers. Besoekers moet by ontvangs aanmeld.
  • Die Graad R terrein is slegs vir Gr R kinders en hul ouers .
  • Alle skoolhekke word weer om 13:45 TOEGESLUIT.  Die enigste uitsondering is die twee Bultstraathekke - wat vir buitemuurse doeleindes oopgelaat word.

Ouers wat nie hulle kinders teen 13:45 kan oplaai nie, moet hulle kinders by die Bultstraat wagstasie kom kry – toesig sal tot 14:00 beskikbaar wees