Skooldrag

Leerders moet geklee wees in die eenvormige Vastrap skooldrag, soos deur die skoolbeleid bepaal word. Skooldrag moet ten alle tye van netheid getuig, tydens  skooltyd asook tydens ander geleenthede, selfs ná skool.

Die voorgeskrewe skooldrag dra by tot 'n goeie selfbeeld en positiewe beeld van Laerskool Vastrap.

Leweransiers

Alle skooldrag word deur die  "Pas-it-aan" klerewinkel op Vastrap se skoolterrein voorsien.

 

Ander verskaffers:

  • She School and Sport Wear
  • Bezmans
  • AK Bazaar
  • Die seuns se standaard grys hemp en broek kan van enige kettingwinkel-groep aangekoop word.

SKOOLDRAG

GR. 4-7

GR. 1-3

GR. R

Gereelde voorkomsinspeksies word gehou. 

Weekliks kry ons netjieste leerlinge (1 seun en 1 dogter) uit elke graad n' Roman's Pizza  koopbewys.