Skooltye

Skooltye is dwarsdeur die jaar dieselfde.

Indien ons per geleentheid vroeёr sluit, sal daar ten alle tye voldoende toesig by die skool wees tot aan die einde van 'n normale skooldag.