Tasse

  • Stewige tasse word vereis sodat boeke nie verniel nie.
  • Geen plakkers of tekeninge buite op skooltasse word toegelaat nie.
  • Ortopeudiese tasse is by ons leweransiers beskikbaar.