Belangrike Dinge

Wonder jy dalk wat presies dit behels om ‘n Vastrapper te wees? 

Hierdie is die antwoorde op ‘n paar algemene en interessante vrae. 

Dit sal jou sommer ook meer vertel van die wonderlike dinge waaraan jy blootgestel sal word as jy by die Vastrap span aansluit.