Grondslag: Gr R-3

Hierdie Fase is die begin van ‘n lang en soms veeleisende skoolloopbaan van 13 jaar. In hierdie Fase word die basis vir verdere leer vasgelê - die uitsonderlike goeie en positiewe samewerking vanaf die ouers met die onderwyser is van kardinale belang. Hierdie ouers moet dus baie meer betrokke by die daaglikse inskerping en bemeestering van vaardighede wees. Liefde, deernis, omgee en simpatieke begeleiding is die omgewing waarin skoolgehou word. Hier by Vastrap is elke kind belangrik.

Hierdie Fase word nie verniet die Grondslagfase genoem – die grondslag vir sukses word hier gelê.

Vanaf  Graad R  tot 3 volg ons die Nasionale Kurrikulum (KAV’s) en die volgende vakke word aangebied: Afrikaans, Engels ,Wiskunde, Lewensvaardighede wat insluit Kinder Kinetika, Musiek en Kuns. Rekenaar Tegnologie word vanaf gr 2 aangebied.  Stimuzone Rekenaarondersteunde Perseptuele program word slegs by gr R aangebied.

Bybelonderrig kry ook daagliks aandag in die dagprogram.

Klasgroottes 1:25