Intermediêr: Gr 4-6

Hierdie oorgangsfase van die leerders vanaf die Grondslagfase word met groot omsigtigheid en op ‘n deernisvolle begeleidingswyse hanteer.

Die leerders sprei hul vlerke en - benewens die voorgeskrewe leerareas - is dit ‘n tydperk van ontdekking en die uitbreiding van vaardighede om uitkomste te bemeester. Klem word steeds gelê op basiese vaardighede soos lees, skryf, spelling en syfervaardighede (hoofrekene).

In Graad 4-6 volg ons die Nasionale Kurrikulum ( KAV’s) en die volgende vakke word aangebied: Afrikaans, Engels, Wiskunde, Sosiale Wetenskap, Natuur Wetenskap, Lewensvaardighede - wat insluit: Liggaamlike Opvoeding, Kuns en Kultuur en Lewens Oriëntering. Rekenaartegnologie en Bybelonderrig word ook as afsonderlike vakke aangebied.

Vakonderwys vind plaas in die fase.

Klasgroottes 1:30-32