Senior: Gr 7

Aangesien hierdie fase geïntegreerd met die Gr 8 en 9 Kurrikulum aangebied word, fokus ons by die graad 7’s  daarop  om hulle  gereed en vaardig te kry vir die uitdagings van die Hoërskool.  ‘n Groter klem word geplaas op selfstandige werk en die aanvaarding van verantwoordelikhede.

Deurlopende terugvoer van Hoërskole word aangevra. Ons Vastrappers kan met trots sê dat hulle hul plek in enige hoërskool kan volstaan!

In Graad 7  volg ons ook die  Nasionale Kurrikulum (KAV’s). 

Die volgende vakke word aangebied: Afrikaans, Engels,  Wiskunde, Sosiale Wetenskap, Natuur Wetenskap, Ekonomiese Bestuurswetenskap, Tegnologie, Kuns en Kultuur, Lewensoriëntering (wat Liggaamlike Opvoeding insluit), Rekenaartegnologie  en Bybelonderrig.

Vak onderwys vind in hierdie fase plaas.

Klasgroottes 1:30-32