Klas Aktiwiteite

Met die groter wordende skool en kwynende getal skole wat kompiterend wil of kan deelneem, het dit noodsaaklik geword om nuut en anders te dink oor ons kulturele deelname.

Massa deelname is aan die orde van die dag op sportgebied, en daarom word dieselfde beginsel op kultuurgebied ook toegepas. Omdat almal aangemoedig word om deel te neem, word latente talent ontdek -  wat ‘n waardevolle bydrae tot die skool se prestasies lewer.  Ons vra ‘n positiewe en  ondersteunende gesindheid by ons ouers ten einde  geballanseerde kinders op te voed.