Oueraande

Oueraande vind elke kwartaal plaas. Soms is daar meer as een geleentheid per kwartaal vir ouers om onderwysers te ontmoet. Indien daar ‘n algemene onduidelikheid ontstaan by ouers, word spesiale oueraande gehou.

Oueraande stel ten doel om die ouer/onderwyser verhouding te verbeter. Deur mekaar beter te leer ken, word die kind ook beter verstaan en die ouers kry insig oor die kind se gedrag by die skool. Laastens is oueraande daar om die leerling se vordering met die ouers te bespreek en ‘n gemeenskaplike plan te maak om, waar moontlik, die kind te help.

  • Eerste Kwartaal

Die jaar word afgeskop met ‘n gesellige ken-mekaar in die vorm van ‘n grade-braai. Dit vind plaas op verskillende terreine op die rugbyveld. Daar vind ook formele oueraande vir verskeie grade plaas in die loop van die kwartaal.

  • Tweede Kwartaal

Oueraande vind in die eerste week van die nuwe kwartaal plaas. Ouers kan dan die voog- en vakonderwysers besoek.

  • Derde Kwartaal

Hierdie oueraand vind ook in die eerste week plaas. ‘n UItnodiging word saam met die rapport gerig. Ouers wie se kinders swakker presteer het as tevore moet asseblief die oueraand bywoon.

  • Vierde Kwartaal

Hierdie oueraand vind slegs op uitnodiging plaas. Ouers van leerlinge wie se akademiese prestasie ‘n afwaartse kurwe toon en gevaar staan om die jaar te herhaal, moet die oueraande bywoon.