Vastrap Span

Vastrap het verskeie dinamiese spanne - die ruggraat van ons wonderlike skool.

Ons onderwyserskorps is goed opgelei, passievol oor elke kind en altyd bereid om die ekstra myl te loop.

Die Beheerliggaam van Laerskool Vastrap is deur die ouergemeenskap van ons skool verkies om die belange van die skool te bevorder. Die BL is trotse verteenwoordigers van elke ouer en elke kind in Vastrap.

Die Vasvatters is die leerling leiers wat toesien dat ons skool elke dag ons waardes uitleef en ons missie leef.  Elke termyn word nuwe leiers aangewys.

Ons ouers is toegewyde ondersteuners en altyd teenwoordig by enige Vatrap-geleentheid.

Muvassi is die nuutste toevoeging tot die gesin - ons eie, snoesige gelukbringer!