Van toeka tot nou

Die Vastrap Tydlyn

Laerskool Vastrap is gebore uit die Juniorskool op die hoek van Heystek en Joubertstraat.  Hierdie skool is in 1968 gesluit toe dit duidelik word dat ‘n vyfde Laerskool in Rustenburg nodig is.