AKADEMIE

KLASINDELINGS

Al die klasse vanaf graad R tot 7 word heterogeen ingedeel, d.w.s. kinders met verskillende akademiese vermoëns word in een klas gegroepeer.

Ons glo dat so ‘n indeling die mees lewensgetroue indeling is. Die vraag wat dikwels gevra word, is of sterker leerlinge nie hierdeur gerem word nie.

Ons spreek dit aan  deur ons onderwysers só te individualiseer dat sterker leerlinge meer en ingewikkelder werk doen as ander.

Elkeen word dus die kans gegun om volgens haar of sy unieke vermoëns te ontwikkel.

HUISWERK

Leerlinge kry elke dag huiswerk,  behalwe naweke.

Huiswerk, wat daagliks gegee word,  het by uitstek ten doel om aan leerders die geleentheid te bied om reeds bemeesterde werk, wat verband hou met akademiese-vaardighede, selfstandig te oefen. Die doel van huiswerk is verder om aangeleerde vaardighede in te skerp en om ‘n gedissiplineerde akademiese verantwoordelikheid by die kind te kweek.

Huiswerk word gesien as die uitvoering van ‘n opdrag of versoek van ’n onderwyser  in die gewone skoolure deur die leerling self, of onder leiding van die ouers of ander volwassenes.  Dit kan take, projekte of leerwerk insluit.

Heronderrig / Hulpverlening

In alle grade vorm hulpverlening en heronderrig ‘n intergrale deel van ons onderrig – dit is ‘n deurlopende proses wat almal raak wat nie die werk bemeester nie.  Heronderrig vind plaas tydens skoolure en/of náskool ure.  Leerlinge wat sukkel om ‘n spesifieke onderrigkomponent te bemeester, moet hierdie sessies bywoon.

Ondersteuningsdienste – Die Anker

Laerskool Vastrap poog om  ‘n eenstop-diens te lewer wat in al u behoeftes sal voorsien.

In Januarie 2020 het ons ‘n splinternuwe terapiesentrum amptelik geopen. Hier werk die span sielkundiges, arbeid en spraakterapeute en maatskaplike werkers saam om kinders hul volle potensiaal te laat bereik.

Verskeie dienste is by die skool beskikbaar.

  • Remediëring
  • Spraakterapeut
  • Berader
  • Arbeidsterapeut
  • Kinderkinetikus
Close Menu
×
×

Cart