Akademie

Klasindelings

By Vastrap glo ons dat kleiner klasse individuele aandag verseker. Die klasgroottes is ongeveer 25 leerders per klas. Al die klasse vanaf gr. R tot 7 word heterogeen ingedeel, d.w.s. kinders met verskillende akademiese vermoëns word in een klas gegroepeer.

Ons glo dat so ‘n heterogene, kleiner klasindeling die mees lewensgetroue indeling is. Die vraag wat dikwels gevra word, is of sterker leerlinge nie hierdeur gerem word nie. Dit word aangespreek deur onderwysers só te individualiseer dat sterker leerlinge meer en ingewikkelder werk doen as ander.

Elke leerder ontwikkel dus volgens sy/haar unieke vermoëns.

Huiswerk

Leerlinge kry elke dag huiswerk, behalwe naweke.

Huiswerk, wat daagliks gegee word, het by uitstek ten doel om aan leerders die geleentheid te bied om reeds bemeesterde werk, wat verband hou met akademiese-vaardighede, selfstandig te oefen. Die doel van huiswerk is verder om aangeleerde vaardighede in te skerp en om ‘n gedissiplineerde akademiese verantwoordelikheid by die kind te kweek.

Huiswerk word gesien as die uitvoering van ‘n opdrag of versoek van ’n onderwyser in die gewone skoolure deur die leerling self, of onder leiding van die ouers of ander volwassenes. Dit kan take, projekte of leerwerk insluit.

Vastrap gebruik Google Classroom as deel van ons kommunikasiestelsel.

Google Classroom is ‘n digitale klaskamer wat toegang gee tot alle klasmateriaal vir leerders. Dit stel ons in staat om op ‘n gestruktureerde manier kommunikasie te voer, huiswerk en projekte te deel, en belangrike inligting te versprei rakende toetse, opdragte en eksamens. Ouers het toegang tot die klaskamer en kan sodoende hul kinders se vordering op ‘n daaglikse basis volg.

Hulponderrig

In alle grade vorm hulpverlening en heronderrig ‘n intergrale deel van ons onderrig – dit is ‘n deurlopende proses wat almal raak wat nie die werk bemeester nie. Heronderrig vind plaas tydens skoolure en/of náskool ure. Leerlinge wat sukkel om ‘n spesifieke onderrigkomponent te bemeester, moet hierdie sessies bywoon.

Ondersteuningsdienste

– Die Anker –

Laerskool Vastrap poog om ‘n eenstop-diens te lewer wat in al u behoeftes sal voorsien. In Januarie 2020 het ons ‘n splinternuwe terapiesentrum amptelik geopen. Hier werk die span sielkundiges, arbeid en spraakterapeute en maatskaplike werkers saam om kinders hul volle potensiaal te laat bereik. Verskeie dienste is by die skool beskikbaar.

Remediëring Spraakterapeut Berader  |  Arbeidsterapeut  |  Kinderkinetikus

Belangrike Skakels

Skoolgeld
Aansoekvorm
Akademie
Sport
Kultuur

Bly op hoogte

Laai die toepassing af.

Kontak Ons

T 014 597 1817/9
E vastrap@vastrap.co.za
A Uniestraat 65, Rustenburg, 0299